Om Oss

A/S Anleggsmaskiner  ble stiftet i 1958. I 1986 skiftet firmaet navn til Skottvoll Eiendom A/S og et nytt A/S Anleggsmaskiner ble stiftet. Høsten 2014 ble det gjennomført en omstrukturering av virksomheten i selskapet ved at det ble etablert en holdingstruktur. 

AS Anleggsmaskiner  har skiftet navn til Anleggsmaskiner Holding AS og er nå morselskapet til Anleggsmaskiner AS hvor all driften foregår. Anleggsmaskiner AS fokuserer sin virksomhet mot oppdrag/entrepriser innen områdene:

  • Grunn og utomhus arbeider
  • Planering
  • Veibygging
  • Tomtegraving
  • Vann- og kloakkanlegg
  • Massetransport
  • Grøfting
  • Kabelanlegg
  • Grusleveranser    
  • Annet som er relatert til anleggsvirksomhet

Sentral godkjenning. Sellihca. MEF. Godkjent lærebedrift
Vi har i dag ca 15 ansatte, hvorav en er lærling.

Anleggsmaskiner AS   l   Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim   l   Telefon: 982 60 200   l   E-post: post@anleggsmaskiner.comLevert av  
mangadexmangadex